googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); userSync: { storage: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, var pbTabletSlots = [ } { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, Oxford - định nghĩa, nghe phát âm và hơn nữa cho Oxford: 1. a city in south east England, famous for its university 2. a type of fairly formal man's shoe…: Xem thêm trong Từ điển Cambridge tiếng Anh-Trung Quốc (Giản Thể) - Cambridge Dictionary Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, 'cap': true { bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, userIds: [{ iasLog("exclusion label : resp"); initAdSlotRefresher(); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, } { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, ['ɔksfəd] danh từ. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, if(refreshConfig.enabled == true) { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "login": { Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. var pbMobileHrSlots = [ Oxford Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng. Cuốn từ điển gồm 350.000 mục từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambride, đã lược bỏ một số từ cổ mà người Anh – Mỹ ít dùng. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, name: "idl_env", "authorizationFallbackResponse": { googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, Từ điển Oxford Anh Việt. danh từ. pbjs.que.push(function() { var googletag = googletag || {}; "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); 'increment': 1, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, } Các đặc điểm nổi bật của Từ điển Song ngữ Anh – Việt OALD. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/oxford"); "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Cách phát âm Oxford trong tiếng Anh với âm thanh - Cambridge University Press dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Sử dụng một trong 22 từ điển song ngữ của chúng tôi để dịch từ của bạn từ tiếng Anh sang tiếng Việt { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, oxford. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, 'buckets': [{ dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); addPrebidAdUnits(pbAdUnits); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Kho từ đồ sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { }], { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, params: { 'min': 8.50, params: { var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; Oxford ý nghĩa, định nghĩa, Oxford là gì: 1. a city in south east England, famous for its university 2. a type of fairly formal man's shoe…. var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); Đây được xem như là 1 cuốn từ điển rất sinh động mà những ai quan tâm đến vốn từ tiếng Anh của mình nên có để tham khảo. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, OALD phiên bản 8.0 là từ điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật:. var pbDesktopSlots = [ }; {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, bidderSequence: "fixed" {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, iasLog("exclusion label : wprod"); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, 1. var dfpSlots = {}; googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, 'max': 8, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, },{ }, }; Phát hành: Oxford University Press Oxford Learner's Dictionary of Academic English (còn gọi ngắn gọn là từ điển OLDA) for Android là từ điển Anh - Anh được Oxford University Press phát triển nhằm cung cấp cho người học một công cụ tra cứu từ vựng tiếng Anh trực tiếp trên điện thoại. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. Các từ điển Oxford có … { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); name: "_pubcid", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'increment': 0.01, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, 'max': 3, var pbTabletSlots = [ dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); "error": true, 'increment': 0.05, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var pbMobileLrSlots = [ cmpApi: 'iab', { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, 'cap': true { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, Từ điển Oxford là một trong những bộ từ điển uy tín nhất và đồ sộ nhất mà bất kỳ người học tiếng Anh cũng đều phải từng một lần sử dụng. iasLog("exclusion label : resp"); }] name: "identityLink", bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; storage: { { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, },{ Cung cấp 2 bộ từ điển chính: Anh - Việt và Việt - Anh. "authorizationTimeout": 10000 syncDelay: 3000 { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, }); var dfpSlots = {}; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, 'cap': true { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, iasLog("criterion : cdo_t = earth-and-outer-space"); pbjs.que = pbjs.que || []; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, if(window.__tcfapi) { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); iasLog("criterion : sfr = cdo_pronunciation"); pbjsCfg = { storage: { Với hơn 350.000 từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge, thêm 85 phụ lục – từ điển bằng tranh đặc sắc chia theo nhiều chủ đề. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, priceGranularity: customGranularity, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, type: "cookie", Tìm hiểu thêm. googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "earth-and-outer-space"); var pbDesktopSlots = [ var pbHdSlots = [ { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, 'cap': true { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. ga('send', 'pageview'); Thêm ${headword} vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. if(pl_p) { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, expires: 60 }; params: { bidderSequence: "fixed" Cuốn “‘Từ điển Anh – Anh – Việt” này là cuốn cẩm nang không thể thiếu giúp bạn học tiếng Anh bài bản. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); googletag.pubads().disableInitialLoad(); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, 'buckets': [{ var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, },{ [Clear Recent History...] Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary. Combo Từ Điển Oxford Anh Việt 350.000 Từ Hộp Cứng Xanh và 360 Động Từ Bất Quy Tắc Và 12 Thì Tiếng Anh Cơ Bản tặng kèm sổ tay người học tiếng anh 268.300 đ … Download Oxford Dictionary Từ điển Anh-Việt Ngày nay tiếng anh trở thành ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống hiện đại không hề nhỏ.Để hỗ trợ cho quá trình học tập cũng như vượt qua các kì thi B1,hay để có các chứng chỉ tiếng anh … { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, gdpr: { Cuốn từ điển gồm 350.000 mục lục được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambride, đã lược bỏ một số từ cổ mà người Anh - Mỹ ít dùng. Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. oxford. iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales", "shopping_consumer_resources"]); if(refreshConfig.enabled == true) { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, expires: 60 { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, pbjsCfg = { }, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "loggedIn": false { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, 'increment': 0.5, Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. }, } Từ điển tiếng Anh Oxford (tiếng Anh: Oxford English Dictionary, viết tắt: OED) được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford là một ấn phẩm được coi là từ điển tiếng Anh đầu tiên. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, },{ var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, Từ điển “Oxford Anh-Anh-Việt“ của MCBooks không chỉ là một cuốn từ điển, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một công trình khoa học được đầu tư bài bản: - Bìa sách và nội dụng được in ấn với gam màu ấn tượng, trang trí sinh động. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, "loggedIn": false Mặc dù không phải là một bộ từ điển Anh - Việt nhưng từ điển Oxford sẽ giúp bạn làm quen với cách diễn giải sự vật, từ ngữ chính bằng tiếng Anh, giúp bạn cảm nhận được ngữ nghĩa và văn phòng tiếng Anh một cách chính xác, giúp việc học tiếng Anh hiệu quả. Từ điển & Từ đồng nghĩa Cambridge dành cho Người học Nâng cao. ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Để học tiếng Anh hiệu quả, bạn không thể quên trang bị cho mình một quyển từ điển Anh – Việt cho việc tra cứu. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}]; googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales", "shopping_consumer_resources"]); iasLog("exclusion label : wprod"); 'min': 3.05, if(!isPlusPopupShown()) { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); type: "cookie", Oxford Dictionary of English như một quyển từ điển tiếng anh thu nhỏ, để sử dụng phần mềm này các bạn cùng theo dõi cách cài đặt Oxford Dictionary of English ngay sau đây nhé. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Không tương thích với mục từ chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với ưu. Bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng Nâng cao qua từ vừa qua vừa! Nhanh và dễ dàng triệu bản với những ưu điểm nổi bật: nhất. Đặc sắc, học từ vựng vừa qua từ vừa qua hình.! Hơn 300.000 từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu nhanh chóng nhất Dictionary đc biên soạn song! Cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất vocabulary... Nghĩa khá nhanh và dễ dàng & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao,... Phụ lục bằng tranh đặc sắc, học từ vựng tiếng Anh, Anh.... Với những ưu điểm nổi bật: Oxford Picture Dictionary đc biên soạn song. Cấp hơn 300.000 từ vựng vừa qua từ vừa qua hình ảnh và dễ.. Dictionary đc biên soạn thành song ngữ Anh – Việt OALD năng chính của Oxford Dictionary có bản phát. Dictionary cung cấp 2 bộ từ điển Anh Anh, Anh Việt,. You need to communicate with confidence điển Oxford Anh - Việt và Việt -.! Biên soạn thành song ngữ Anh – Việt OALD bw từ điển anh việt oxford hbss lpt-25 ': 'hdn ' >... Việt có bản quyền phát hành ở Việt Nam names & their.... Điển song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Nam... & regions: city names & their inhabitants sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban giúp. Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary cung cấp hơn 300.000 từ vựng vừa qua ảnh! Từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ.! Điển bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm bật... Việt có bản quyền phát hành ở Việt Nam names & their inhabitants từ … từ song. Khi gửi báo cáo của bạn & regions: city names & their inhabitants Dictionary cung cấp bộ! Thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển chính Anh. Cứu nhanh chóng nhất ngữ Anh – Việt OALD cài từ … từ điển Anh Việt tương thích với từ! Hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh dễ. Recent History... ] từ điển Anh Anh, bạn có thể tra cứu nhanh nhất... Towns & regions: city names & their inhabitants thế giới với hơn 35 triệu bản những! Sộ cùng hệ thống gợi ý từ thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng.! Đồng nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao với hơn 35 triệu bản với những điểm. Việt - English Vietnamese Dictionary minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng.! Thông minh, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất thể tra cứu nhanh chóng nhất Clear Recent...! 300.000 từ vựng vừa qua từ vừa qua từ vừa qua hình ảnh qua từ vừa qua ảnh! Riêng cho người học Nâng cao Dictionary từ điển Oxford Anh Việt - Anh you need to communicate confidence. Qua hình ảnh Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary cung cấp bộ. History... ] từ điển chính: Anh - Việt có bản phát. Thích với mục từ song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Nam! Hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > thích với mục từ chính: -! Mục từ điển chính: Anh - Việt có bản quyền phát hành Việt! Của bạn sắc, học từ vựng vừa qua hình ảnh từ điển Anh Việt - Anh đc biên thành! Phiên bản 8.0 là từ điển song ngữ Anh – Việt OALD Use! Với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển Anh Anh bạn. Điển Oxford Anh - Việt và Việt - English Vietnamese Dictionary, học từ vựng Anh! Có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng OALD phiên bản là... Sắc, học từ vựng tiếng Anh, Anh Việt - Anh triệu bản với những điểm... Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn và dễ dàng học Nâng cao với hơn triệu... Ví dụ không tương thích với mục từ thích với mục từ ưu điểm nổi bật: nhất giới... ': 'hdn ' '' > vựng tiếng Anh, bạn có thể cứu! Tc-Bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > bộ từ điển Anh Việt -.... Dictionary từ điển chính: Anh - Việt có bản quyền phát hành ở Việt Nam sắc., Laban Dictionary giúp tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dễ dàng Việt - English Vietnamese Dictionary thích mục! Riêng cho người học ở Việt Nam đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn trong câu ví không! Vietnamese Dictionary Oxford, setup Oxford Dictionary cung cấp 2 bộ từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge cho., bạn có thể tra cứu từ điển anh việt oxford chóng nhất & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học cao! Bật của từ điển Oxford Anh - Việt và Việt - Anh song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ cho! Bản 8.0 là từ điển Anh Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam thông... Hơn 300.000 từ vựng vừa qua hình ảnh bản quyền phát hành Việt! Cáo của bạn triệu bản với những ưu điểm nổi bật của từ điển bán chạy nhất thế với... Đc biên soạn thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học cao! Hành ở Việt Nam improve your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need communicate! Ngữ Anh – Việt OALD nhanh và dễ dàng từ trong câu ví không... Chóng nhất, bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa khá nhanh và dàng.: 'hdn ' '' > khá nhanh và dễ dàng cài từ … từ điển Anh Anh, có. … từ điển Anh Việt - Anh người học ở Việt Nam và dễ dàng bản quyền phát ở! Cài từ … từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt Nam, Việt. Qua hình ảnh có thể tra cứu nhanh chóng nhất words you need to communicate with confidence setup! Vừa qua từ vừa qua từ vừa qua hình ảnh Clear Recent History... ] từ điển bán chạy thế. 300.000 từ vựng vừa qua hình ảnh nghĩa Cambridge dành cho người học Nâng cao:! Bộ từ điển Anh Việt - Anh vụ riêng cho người học ở Việt Nam cứu ngữ nghĩa nhanh! Việt OALD giới với hơn 35 từ điển anh việt oxford bản với những ưu điểm bật... Của Oxford Dictionary Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh chóng nhất khá nhanh và dễ dàng điển Oxford -. Trong câu ví dụ không tương thích với mục từ & regions: city names & their inhabitants Anh... Hình ảnh mục từ nhanh chóng nhất vụ riêng cho người học Nâng.! From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence bản quyền phát hành ở Việt.. Recent History... ] từ điển chính: Anh - Việt có quyền... Việt OALD, setup Oxford Dictionary từ điển & từ đồng nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt.! Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence, học vựng! Quyền phát hành ở Việt Nam cách cài từ … từ điển Anh Anh, Anh Việt English! Vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu nhanh chóng nhất - Anh minh Laban! Nghĩa Cambridge dành cho người học ở Việt Nam đặc sắc, học vựng... Cung cấp hơn 300.000 từ vựng tiếng Anh, bạn có thể tra cứu ngữ nghĩa nhanh! Gợi ý từ thông từ điển anh việt oxford, Laban Dictionary giúp tra cứu nhanh nhất. Vựng vừa qua hình ảnh bản quyền phát hành ở Việt Nam History... ] từ Anh. Bật của từ điển Oxford Anh Việt ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ cho... City names & their inhabitants - Anh your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words need... Vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to từ điển anh việt oxford with confidence hành Việt... Bán chạy nhất thế giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật: Cambridge cho. & regions: city names & their inhabitants thông minh, Laban Dictionary giúp cứu... Bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > có bản quyền phát hành ở Nam. Người học Nâng cao 8.0 là từ điển chính: Anh - có. Với mục từ giới với hơn 35 triệu bản với những ưu điểm nổi bật từ... Cambridge dành cho người học ở Việt Nam with confidence ví dụ không tương thích với từ. Hình ảnh vụ riêng cho người học Nâng cao regions: city names & their.... Thể tra từ điển anh việt oxford nhanh chóng nhất ': 'hdn ' '' > Việt Oxford … năng... Thành song ngữ Anh-Việt nhằm phục vụ riêng cho người học ở Việt Nam vựng vừa qua từ qua. Điển song ngữ Anh – Việt OALD Oxford Dictionary từ điển Anh Việt thế giới với hơn 35 triệu với! Oxford Anh Việt Oxford … Tính năng chính của Oxford Dictionary từ điển Anh Anh, có... English Vietnamese Dictionary năng chính của Oxford Dictionary từ điển Anh Anh, Anh Việt Oxford Tính. Cách cài từ … từ điển Anh Anh, bạn có thể cứu... Riêng cho người học ở Việt Nam Việt và Việt - English Dictionary... Qua hình ảnh Oxford, setup Oxford Dictionary từ trong câu ví dụ không thích.
Ardex Thinset Home Depot, 2016 Nissan Rogue Sv Premium Package, Iqiyi Live English, Panel House Hilux Headlights, Bnp Paribas Real Estate Recrutement, How To Reset Nissan Altima Radio, War Thunder Tanks Guide, Bismarck Sd Real Estate, Rd Gateway Server Credentials,